Integrale coaching

De basis van Integrale Coaching is dat persoonlijke ontwikkeling wordt begeleid vanuit een vrij en authentiek beginpunt. Het is gebaseerd op de ervaring dat er een deel in ons is, dat vrij is van onze conditioneringen en de beelden die we hebben gemaakt over onszelf en de wereld om ons heen. Eigenlijk is dat wie we ten diepste zijn; het is onze ware aard.

Als we ontvankelijk worden voor die vrije bron en van daaruit gaan leven, opent zich een nieuw veld van mogelijkheden. Integrale coaching start vanuit dit vrije perspectief. Het is de bron van waaruit we contact maken met wat er is.

Binnen de integrale benadering kijken we naar het hele systeem waarin iemand functioneert. Hierin is de aandacht gericht op de relationele bewegingen: de relatie met jezelf, de ander, je lichaam, je schaduwkanten en met de grotere context waar je deel van bent.

De oriëntatie van de begeleiding en coaching is niet zozeer gericht op de problemen, maar op het doorzien van de belemmeringen die er zijn voor een natuurlijke bloei in alle aspecten van je leven.

Het mooie van een integrale aanpak is dat welke issue ook wordt onderzocht, de wortel in beeld komt van een verstorend basispatroon. Door het ontmantelen van dit ineffectieve patroon, wordt de verbinding hersteld en kom je thuis in het hart van het leven. Hierdoor wordt de natuurlijke stroom bevrijd en is er toegang tot een inherente wijsheid en vervulling.

De opleiding biedt een structurele aanpak, omdat het wezenlijk doorzien en oplossen van verstorende basispatronen, zijn uitwerking heeft op alle levensgebieden.

Een integrale aanpak is gebaseerd op het vertrouwen dat evolutie en ontwikkeling willen gebeuren. Het is de inherente levensbeweging in ieder van ons die zich wil ontvouwen tot haar grootste potentieel.

Visie en missie

We lijken als mensheid op een punt van ontwikkeling te zijn gekomen waarop verdere groei vraagt dat we uit een volkomen ander vaatje gaan tappen dan we tot nu toe deden. We krijgen de kans om ons leven vorm te geven vanuit iets wezenlijkers, waardoor een nieuw potentieel beschikbaar komt. Ontwikkeling in de richting van dit nieuwe bewustzijnsniveau vraagt om een verandering in oriëntatie. Zo zijn het niet meer de gebeurtenissen die leidend zijn, maar de houding die je ernaar hebt. Je hoeft je handelen niet meer te laten leiden door de omstandigheden buiten je (reactief), maar je kunt gaan varen op een innerlijk kompas (creatief). Je aandacht richt zich niet op het uitsluiten van ongemak, maar op het integreren van alle levensbewegingen die zich aandienen.

Dit is een ontwikkeling waarin we volledig de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ons leven, en waarin zich ware autonomie ontvouwt. Hierdoor kun je voor het eerst echt in contact zijn met de uitdagingen die je tegenkomt waardoor een natuurlijke wijsheid wakker wordt. Het is een weg waarin een steeds diepere verbondenheid met jezelf en met de omgeving voelbaar wordt.
De ervaring leert dat het motivatie, moed en liefde vraagt om dit nieuwe terrein te ontsluiten en om jezelf – en degene die je begeleidt – te bevrijden uit de beperkende patronen waarin we onbewust gevangen zitten.