Ervaringen

Ervaringen van studenten

‘Elk stuk Opleiding Integrale Coaching voedt de drang naar meer. Alsof ik in een achtbaan zit die maar niet uitraast. Een niet te stoppen nieuwsgierigheid naar het ‘diepe weten’. Beloning: intensere toewijding met de vreugde en de pijn van het leven én een betere coach/therapeut omdat ik mensen nog beter kan helpen hun bevrijdend inzicht te ontmoeten’.
Marianne Joostink

‘Voor mij betekent deze opleiding een immense verdieping in hoe ik mij als mens definieer; in wie ik ben in relatie tot het leven en de ander. Het is een verrijking van mij en voor mij, als mens, als partner, als coach /begeleider. Op alle vlakken ervaar ik een andere kijk op mijn leven en op het leven, waarbij ik beter in staat ben te zien wat ten diepste van mij gevraagd wordt, wat er nodig is in situaties waar het niet stroomt en hoe ik daarmee het leven zelf kan ondersteunen in de dagelijkse praktijk. Mijn cliënten ervaren een volledig aanwezig en diepgaand contact met precieze afgemeten interventies die tot de kern van de vraag en verandering komen. Een waarlijk maximaal resultaat met de meest natuurlijke inspanning die ik me voor kan stellen.

Als er van het leven een landkaart was, hebben de mensen van de Integrale Coach Opleiding er een reisverhaal van gemaakt: De stroom van het leven; het handboek dat je altijd al had willen hebben, maar zelf nooit kon vinden’.
Allard de Ranitz

‘In deze opleiding blijft het niet bij het opdoen van kennis en inspirerende inzichten. Je gaat daadwerkelijk het leven ervaren vanuit een vrijer perspectief. Het blijft dus niet bij praten, het draait om ervaren en doen, hier en nu, in contact met de ander. Daar ligt dan ook de toetssteen: in het gewone dagelijks leven zelf. Voor mij betekent dat als coach dat ik krachtiger, diepgaander en met meer impact ben gaan coachen. Maar misschien nog wel belangrijker is dat ik als mens het gevoel heb dat ik meer durf te leven naar wie ik ten diepste ben. Wat betreft de opleiders: they practice what they preach en mooi en inspirerend vind ik dat ze daarbinnen hun menselijkheid tonen en aanspreekbaar blijven’.
Mirjam Klein Wassink

‘Wat een mooie en spannende ontdekkingsreis is de opleiding Integrale Coaching, de inzichten en ervaringen hebben mijn leven als mens en als begeleider / coach verrijkt.
Om door de golven van het leven, ook de eigen innerlijke stilte en kracht te ervaren, dat wens ik iedereen toe en dit zal  leidend zijn in mijn werk als Integraal Coach’.
Mieke Meulmeester

De trainers van Integrale Coaching hebben een opleiding ontwikkeld die ‘verslaving’ in de hand werkt. De aangeboden stof slurp je naar binnen en wordt op een indrukwekkend fijne, aardse manier gegeven. De integratie van de kennis uit de Westerse wetenschap en uit de Oosterse mystieke filosofie wordt meesterlijk gedoceerd en in de praktijk gebracht. De opleiding neemt je mee naar jou diepste kern en helpt om dit toe te passen in de dagelijkse praktijk; als coach, als leidinggevende, als trainer, als mens.
Marcel van Wijk

De Opleiding Integrale Coaching heeft voor mij een wezenlijk en doorlopend bewustwordingsproces in gang gezet. Ik leef vanuit een ruimer en vrijer perspectief: meer en meer aanwezig in het moment, ervaar ik een steeds fundamenteler en dieper contact met mijzelf en mijn omgeving. Als personal trainer / coach ben ik bovendien in staat cliënten op een bewustere en gerichtere manier bij te staan in het zetten van hun volgende stap. De opleiding bewijst dagelijks haar grote waarde, op alle vlakken in mijn leven.
Pieter van der Veldt