Inhoud opleiding

Voor alle drie (2,5) de opleidingsjaren Integrale Coaching geldt dat er een afwisseling is van ervaringsmatig leren en het begrijpen ervan in een theoretisch kader. Naast de verschillende werkvormen die hiervoor worden gebruikt zijn meditatie en lichaamswerk een vast onderdeel van het ontwikkelingsproces.

1e jaar: persoonlijk meesterschap
Het eerste jaar is gericht op de ontwikkeling van jezelf: het wakker maken van je vrije blik waarin je niet gevangen bent in je dagelijkse conditioneringen, patronen, en interpretaties van de werkelijkheid. Vanuit deze frisse, open aandacht krijg je steeds meer zicht op je eigen bewegingen en ontwikkel je vertrouwen in de verbinding met je innerlijke wijsheid. Je krijgt inzicht in je eigen thema’s, je kwaliteiten, je valkuilen en tevens in je diepere drijfveren en verlangens. Je leert om structureel je blik te richten op de relationele bewegingen die we als mensen maken en welke mogelijke blokkades en verstoringen hierin optreden. Je leert om afgesplitste delen in jezelf te ontmantelen en te integreren.
In dit proces word je van het begin af aan vertrouwd gemaakt met het begeleiden van mede-studenten.

2e jaar: professionalisering van je rol als coach, begeleider
In dit jaar verschuift het accent naar de rol die je kunt spelen in het begeleiden en coachen van het ontwikkelingsproces van andere mensen. Je maakt kennis met verschillende theorieën en modellen als handvat om het menselijk functioneren te begrijpen en tevens met de mogelijkheden die er zijn om adequate interventies te doen. Je doet veel ervaring op met het je eigen maken van begeleidingsvormen en coachingstechnieken en je ontwikkelt oog voor de diepliggende kwestie onder een  vraag. Bewustzijn over je eigen ontwikkeling, houdingstraining en ‘herstel van contact’ lopen als een rode draad door alle blokken heen.

3e (half)jaar: meesterschap in relatie tot de grotere context
In het derde jaar ligt de focus op de betekenis die je hebt voor het geheel waar je deel van uitmaakt. De relatie tot de grotere context en de systemische dynamieken vormen hierin het punt van aandacht. Eigen belangen en behoeften worden onderzocht in relatie tot de belangen van het grotere geheel. Nieuwe vormen van samenwerken en co-creatie worden hierin geëxploreerd.

Totale duur opleiding 2,5 jaar

1e jaar
18 dagen totaal:
6 blokken: 4 keer een 2-daagse training en 2 keer een 3-daagse training
4 losse integratiedagen

2e jaar
18 dagen totaal:
6 blokken: 4 keer een 2-daagse training en 2 keer een 3-daagse training
4 losse supervisiedagen

3e jaar
13 dagen totaal
4 blokken: 2 keer een 2-daagse training en 2 keer een 3-daagse training
3 losse supervisiedagen

Lees meer over de essentie van integrale coaching.

Download de brochure Opleiding Integrale Coaching.