Praktische informatie

Als je je nader wilt oriënteren of informatie wilt aanvragen kun je dit aangeven via het contactfomulier of een mail sturen naar info@integrale-coaching.nl. Wij zullen je dan afhankelijk van de vraag mailen, of bellen voor een kennismakingsgesprek.

Als je interesse hebt in de opleiding kun je je aanmelden via het inschrijfformulier. Er zal dan een intakegesprek volgen waarin wederzijds wordt onderzocht of de opleiding passend is. Pas na dit gesprek kan de inschrijving definitief worden gemaakt.

De uiterste aanmeldingsdatum voor de nieuwe groep is 1 februari 2024.
Daarna kan er zonodig nog een kennismaking of/en intakegesprek worden gevoerd.

Voor informatie over de eerstvolgende introductie-bijeenkomst zie deze link.

Accreditatie

De Opleiding Integrale Coaching van Synnervate is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dat register maakt het een instituut mogelijk om opleidingen vrijgesteld van BTW aan te bieden.

Het register is bedoeld voor private onderwijsinstellingen die beroepsonderwijs aanbieden. Inschrijving in het register is mogelijk nadat de instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Deze audit wordt uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs.

De audit richt zich op de volgende beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

 1. Zorgvuldigheidsbeginsel
  Het opleidingsinstituut werkt zorgvuldig, met voor het onderwijs gekwalificeerd personeel; indien er specifieke vereisten voor het cursorische praktijktraject gelden, houdt het instituut zich hieraan. De belangen van de consument worden niet geschaad. Reclame-uitingen moeten de werkelijkheid weerspiegelen.
 1. Rechtszekerheidsbeginsel
  Het opleidingsinstituut beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.
 1. Kenbaarheidsbeginsel
  Vooraf moet kenbaar dan wel openbaar gemaakt zijn wat de leveringsvoorwaarden zijn zoals toelatingscriteria, de betalingsvoorwaarden etc.
 1. Redelijkheidsbeginsel
 2. Betrouwbaarheidsbeginsel

Privacy verklaring

via deze link vind je onze privacy verklaring